ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ «ВКЛЮЧАЙСЯ»


Цими Офіційними правилами (надалі – Правила) рекламної акції «Включайся» (надалі – Акція) визначаються порядок та умови її проведення. Участь в Акції безкоштовна. Акція не є азартною грою і не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор. Участь в Акції означає повне та беззастережне прийняття учасником всіх умов цих Правил.

1. Визначення термінів та території проведення

1.1. Організатор Акції (Організатор)
– організатором та виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЧАСНО СЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи 41231992, адреса 02121, м. Київ, Харківське шосе, 201/203, літера 4Г, приміщення 604).

1.2. Офіційна сторінка Акції – вказані Правила будуть розміщені для публічного доступу за посиланням https://cap.vchasno.com.ua/akciya-vklyuchajsya в мережі Інтернет. Організатор має право змінити умови, місце (територію) та строки (період) проведення Акції, попередивши про це шляхом публікації повідомлення про відповідні зміни Правил на Офіційній сторінці Акції.

1.3. Період проведення Акції – з 00:00 год 08 листопада 2021 року до 23:59 год 30 листопада 2021 року за київським часом.

1.4. Онлайн-сервіс Вчасно.КЕП (Система Вчасно.КЕП, Сервіс) – спеціальне програмне забезпечення інформаційно-телекомунікаційної системи за посиланням https://cap.vchasno.ua/, що містить у своєму складі засоби КЕП. Власником Сервісу є Організатор.

1.5. Територія проведення Акції – Акція проводиться Організатором на території України, підконтрольній українській владі.

1.6. Учасник Акції – особа, яка відповідає вимогам цих Правил, яка виконала всі умови, встановлені цими Правилами. Учасниками можуть бути лише фізичні особи (в т.ч. фізичні-особи підприємці відповідно до законодавства України), новозареєстровані клієнти, які не мають статус зареєстрованого учасника онлайн-сервісу Вчасно.КЕП та не здійснили ідентифікацію для отримання кваліфікованої електронної довірчої послуги.

2. Мета проведення Акції

2.1. Метою проведення Акції є тестування сайту та Сервісу Організатора щодо перевірки відповідності всім функціональним вимогам та виявлення помилок в роботі Системи на підконтрольній українській владі території за рахунок проведення цієї рекламної Акції.

3. Предмет Акції

3.1. Предметом Акції є надання новозареєстрованим користувачам онлайн-сервісу Вчасно.КЕП доступу до повного функціоналу сервісу в т.ч. кваліфікованих електронних довірчих послуги на безоплатній основі (надалі – Доступ) на строк до 2-х років.

3.2. Для цілей цих Правил новозареєстрованими користувачами Сервісу є клієнти, які станом на 08 листопада 2021 року не пройшли реєстрацію у Сервісі та не здійснили ідентифікацію шляхом встановлення фізичної особи.

3.3. Ідентифікація фізичної особи для надання кваліфікованої електронної довірчої послуги здійснюється за умови особистої присутності такої особи за паспортом громадянина України або за іншими документами, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи та оригінали інших документів що містять інформацію, яка вносяться до кваліфікованого сертифіката відкритого ключа.

4. Учасники Акції

4.1. Учасники Акції мають відповідати наступним вимогам:

4.1.1. будь-яка дієздатна фізична особа, якій на момент участі в Акції виповнилося 18 (вісімнадцять) років та/або має статус фізичної-особи підприємця відповідно до законодавства України, запис про державну реєстрацію якого внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
4.1.2. стати з 08 листопада 2021р. зареєстрованим клієнтом онлайн-сервісу Вчасно.КЕП;
4.1.3. не проходити до 08 листопада 2021р. ідентифікацію для отримання кваліфікованої електронної довірчої послуги.

4.2. Учасники під час участі в Акції зобов'язуються:
4.2.1. дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;
4.2.2. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;
4.2.3. не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в Акції;
4.2.4. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у цих Правилах.

4.3. Порушення будь-якої з умови та/або вимоги цих Правил, навіть за умови виконання всіх інших Правил, така особа втрачає право на отримання Доступу відповідно до п. 3.1 Правил.

4.4. Співробітники, представники Організатора мають право брати участь в Акції.

5. Умови участі в Акції

5.1. Щоб взяти участь в Акції та мати можливість отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг на безоплатній основі, Учасник має протягом Періоду проведення Акції вчинити наступні дії:
- зареєструватись, шляхом заповнення всіх розділів реєстраційної форми за посиланням https://vchasno.ua/auth/registration/register-user?source=kep. При цьому користувач набуває статус зареєстрованого учасника онлайн-сервісу Вчасно.КЕП після проходження всіх кроків реєстрації;
- отримати кваліфіковану електронну довірчу послугу формування сертифіката електронного підпису чи печатки. Ідентифікація особи для надання такої послуги здійснюється виключно за умови особистої присутності такої особи за паспортом громадянина України або за іншими документами, що посвідчують особу, за яким здійснюється ідентифікація користувача за адресою м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 201- 203, літ. 4Г, прим. 115.

5.2. До участі в Акції НЕ допускаються Учасники, що не відповідають умовам цих Правил, а також учасники, які під час реєстрації або заповнення реєстраційної форми для отримання електронної довірчої послуги вказали неповні або недостовірні відомості.

6. Переваги Акції та їх порядок отримання

6.1. Перевагами Акції є можливість отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг та послуги формування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа на безоплатній основі новозареєстрованими клієнтами онлайн-сервісу Вчасно.КЕП.

6.2. Право на участь у отриманні Доступу мають ті Учасники, котрі виконали умови Правил відповідно до розділу 5 цих Правил.

6.3. Акційні послуги протягом акційного періоду в Сервісі не можуть бути використані на території України, що визнана як тимчасово окупована, а саме території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, №1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», підписаного 13.04.2014 року та Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015 р., №254-VIII.).

6.4. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Учасником Доступу протягом періоду проведення Акції.

6.5. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Учасника можливості отримати Доступ.

6.6. Повернення та обмін отриманого Доступу на грошові кошти не відбувається.

7. Додаткові умови

7.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється шляхом розміщення Правил на веб-сайті Сервісу – https://cap.vchasno.com.ua

7.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими Правилами, вирішення таких питань Організатор Акції залишає за собою. Таке рішення Організатора Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.

7.3. Терміни, що використовуються у цих Правилах, застосовуються у значенні, наведеному в оферті Сервісу за посиланням – https://cap.vchasno.com.ua/oferta та відносяться виключно до Акції, що проводиться в рамках цих Правил.

7.4. Усі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються у відповідності до чинного законодавства України.