ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

 

1. Загальні положення

1.1. Ця Політика конфіденційності встановлює порядок отримання, зберігання, обробки, використання і розкриття персональних даних ідентифікованих заявників (надалі – Користувачі), які отримують електронні довірчі та інші послуги онлайн-сервісу «Вчасно.КЕП» за посиланням: https://ca.vchasno.ua/ (надалі – Сервіс).

1.2. Персональні дані Користувача під час реєстрації та завантаження необхідних документів (відповідно до встановленого на офіційному веб-сайті переліку), ідентифікації шляхом встановлення фізичної особи в Сервісі та отримання кваліфікованої електронної довірчої послуги під час використання Сервісу отримує ТОВ «ВЧАСНО СЕРВІС» (ідентифікаційний код 41231992), якому належить Сервіс.

1.3. Користувач повинен уважно ознайомитися з цією Політикою конфіденційності і висловити свою повну згоду з її умовами під час здійснення реєстрації за посиланням https://vchasno.ua/auth/registration/register-user….

1.4. Користувач не має права використовувати Сервіс, якщо він не згоден з умовами цієї Політики конфіденційності.

1.5. Користувач дає свою однозначну згоду з умовами цієї Політики конфіденційності та надає ТОВ «ВЧАСНО СЕРВІС» право отримувати, зберігати, обробляти, використовувати і розкривати персональні дані Користувача Сервісу на умовах цієї Політики конфіденційності.

1.6. Користувач Сервісу несе відповідальність за свої дії, які вчиняються ним при використанні Сервісу, та дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням його даних персональної ідентифікації.

1.7. Користувач Сервісу визнає, що в разі його недбалого ставлення до безпеки і захисту своїх персональних даних та даних авторизації, треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису, персональних та інших даних Користувача Сервісу. ТОВ «ВЧАСНО СЕРВІС» не несе відповідальності за збитки, завдані таким доступом.

1.8. Достатнім повідомленням Користувача про включення його даних до бази даних ТОВ «ВЧАСНО СЕРВІС» буде лист-повідомлення, надісланий на електронну пошту Користувача, зазначену при реєстрації за посиланнями: https://vchasno.ua/auth/registration/register-user….

2. Яка інформація та персональні дані можуть збиратися:

2.1. Ім’я, прізвище, по батькові Користувача та/або уповноваженої особи Користувача, назва Користувача, всі реквізити Користувача (контактні телефони, адреса електронної пошти, код ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту), Інші інформація щодо юридичної особи в тому числі, але не виключно: телефон компанії тощо.

2.2. Файли Cookies для того, щоб визначити браузер Користувача Сервісу і надати залежні від цього сервіси, наприклад зберігання даних в кошику між відвідуваннями Сервісу.

2.3. Інформація про помилки роботи Сервісу, ініційовані Користувачем Сервісу.

2.4. IP-адреса Користувача Сервісу для ведення журналу активності. Вся інформація збирається «як є» і не змінюється ТОВ «ВЧАСНО СЕРВІС» в процесі збору даних.

3. Ціль використання інформації та персональних даних

3.1. Для ідентифікації особи як Користувача може бути використано ім’я, прізвище, по батькові, серія та номер паспорту, адреса електронної пошти, пароль доступу до особистого кабінету, реєстраційний номер облікової картки платника податків та/або код ЄДРПОУ такої особи.

3.2. Для відправки кореспонденції та інформаційних повідомлень Сервісу може відображатися ім’я, прізвище, по батькові, назва Користувача, реквізити, контактні телефони, адреса електронної пошти.

3.3. Контактна інформація може бути використана у поштових розсилках, наприклад: повідомленнях про новини Сервісу, акції або спеціальні пропозиції від групи компаній EVO. Користувач Сервісу завжди може відмовитися від проведення розсилки по його контактній інформації у письмовому повідомленні або у відповідному розділі особистого кабінету.

3.4. Інформація про Користувача Сервісу, в тому числі персональні дані, використовуються з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, податкових та відносин у сфері бухгалтерського обліку, виконання договірних зобов’язань з надання послуг, для ідентифікації Користувача Сервісу, з метою надання послуг, обробки платежів, відправки інформації поштою, електронною поштою, проведення розрахункових операцій, надання звітності, ведення бухгалтерського та управлінського обліку, поліпшення якості надання послуг.

4. Умови надання доступу до персональних даних Користувача Сервісу

4.1. ТОВ «ВЧАСНО СЕРВІС» не передає персональні дані Користувачів третім особам, за винятком випадків, передбачених нижче.

4.2. ТОВ «ВЧАСНО СЕРВІС» гарантує захист інформації Користувача, в тому числі конфіденційної, від несанкціонованого доступу. Захист забезпечується неможливістю витоку, знищення та блокування інформації, порушення цілісності та режиму доступу до інформації.

4.3. Розкриття персональних даних без згоди Користувача або уповноваженої ним особи допускається у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, зокрема, але не обмежуючись за обґрунтованими запитами державних органів, що мають право подавати заявки та отримувати такі дані.

5. Як змінити/видалити інформацію

5.1. Користувачі в будь-який момент часу можуть змінити/видалити особисту інформацію або відмовитися від розсилки, для цього достатньо скористатися налаштуваннями особистого кабінету. Робота Сервісу з надання послуг Користувачу може бути призупинена з моменту зміни/видалення інформації Користувача.

5.2. Достатнім повідомленням Користувача про видалення чи іншої обробки персональних даних буде лист (інформація), направлений на електронну пошту, вказану Користувачем при реєстрації.

6. Зміни в Політиці конфіденційності

6.1. ТОВ «ВЧАСНО СЕРВІС» може змінити умови Політики конфіденційності шляхом публікації нової редакції Політики конфіденційності за посиланнями: https://cap.vchasno.com.ua/privacypolicy.

6.2. Користувач Сервісу зобов’язуються періодично переглядати ці умови, щоб бути поінформованими про те, як ТОВ «ВЧАСНО СЕРВІС» захищає інформацію про про Користувача.

6.3. ТОВ «ВЧАСНО СЕРВІС» не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Політики конфіденційності, Регламенту або вказівок про порядок використання Сервісу, отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг та інших технічних питань.


7. Інші умови

7.1. У разі, якщо будь-яке положення Політики конфіденційності, включаючи будь-який пункт або його частину, визнається таким, що суперечить закону, або недійсним, то інші положення, які не суперечать закону, залишаються в силі і є дійсними, а будь-яке недійсне положення, або положення, яке не може бути виконано, вважається зміненим, виправленим в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення його дійсності і можливості виконання.

7.2. Ця Політика конфіденційності поширюється на Користувача з моменту, коли Користувач погодився з умовами цієї Політики конфіденційності при проходженні реєстрації за посиланням: https://vchasno.ua/auth/registration/register-user?source=kep/.

7.3. Інші терміни та визначення, що вживаються у цій Політиці, застосовуються у значеннях, наведених у публічному договорі (оферті), яка розміщена за посиланням https://cap.vchasno.com.ua/privacypolicy.

8. Контактна адреса для Користувачів у разі виникнення питань

8.1. У разі виникнення питань, побажань, скарг тощо, просимо звертатися за адресою: 02121, м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 201-203, літера 4Г, приміщення 604, ТОВ «ВЧАСНО СЕРВІС».

8.2. Телефон для зв’язку з ТОВ «ВЧАСНО СЕРВІС» (044) 392 03 00 (пн-пт з 9:00 до 18:00), електронна пошта: [email protected].