Правила рекламної акції «Підтримка Захисників»

Цими Офіційними правилами (надалі — Правила, Акція) рекламної акції «Підтримка Захисників» (надалі — Акція) визначаються порядок та умови її проведення. Участь в Акції безкоштовна. Акція не є азартною грою і не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор. Участь в Акції означає повне та беззастережне прийняття учасником всіх умов цих Правил.

1. Визначення термінів та території проведення

1.1. Організатор Акції (Організатор, Надавач) — організатором та виконавцем Акції є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЧАСНО СЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи 41231992, адреса 02121, Україна, місто Київ, Харківське шосе, 201-203, літера 4Г, приміщення 604).
1.2. Офіційна сторінка Акції — вказані Правила будуть розміщені для публічного доступу за посиланням https://cap.vchasno.com.ua/help/akcziya-pidtrymka-zahysnykiv/ в мережі Інтернет. Організатор має право змінити умови, місце (територію) та строки (період) проведення Акції, попередивши про це шляхом публікації повідомлення про відповідні зміни Правил на Офіційній сторінці Акції
1.3. Період проведення Акції — з 00:00 год 20 лютого 2024 року до 23:59 год 31 грудня 2024 року за київським часом.
1.4. Доступ до Онлайн-сервісу Вчасно.КЕП (Доступ до Сервісу, Доступ) – надання можливості користування результатом комп’ютерного програмування, спеціальним програмним забезпеченням інформаційно-телекомунікаційної системи Надавача електронних довірчих послуг у вигляді Онлайн-сервісу Вчасно.КЕП розміщеного за посиланням – https://cap.vchasno.com.ua.
1.5. Онлайн-сервіс Вчасно.КЕП (Сервіс Вчасно.КЕП, Сервіс) – спеціальне програмне забезпечення інформаційно-телекомунікаційної системи за посиланням https://cap.vchasno.ua/. Власником Сервісу є Організатор.
1.6. Територія проведення Акції — Акція проводиться Організатором на території України, підконтрольній українській владі.
1.7. Учасник Акції — користувач, який відповідає вимогам цих Правил, який виконав всі умови, встановлені цими Правилами. Учасниками можуть бути лише юридичні особи, які підпорядковані Міністерству Оборони України і здійснили ідентифікацію.

2. Мета проведення Акції

2.1. Метою проведення Акції є привернення уваги юридичних осіб, які підпорядковані Міністерству Оборони України до продуктів та послуг, які надає Організатор, стимулювання продажу, просування на ринку послуг Організатора, залучення нових користувачів та підвищення лояльності існуючих користувачів до послуг, які надаються користувачам Сервісу на підконтрольній українській владі території за рахунок проведення цієї рекламної Акції.

3. Предмет Акції

3.1. Предметом Акції є надання новозареєстрованим користувачам Доступу до Сервісу онлайн-сервісу Вчасно.КЕП для отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг на умовах пакету «Старт» за акційною ціною 12,00 грн. (дванадцять гривень 00 копійок) з ПДВ для генерації кваліфікованих електронних підписів чи печаток строком дії на 1 (один) рік.
3.2. Для цілей цих Правил новозареєстрованими користувачами Сервісу онлайн-сервісу Вчасно.КЕП є клієнти, які станом на 20 лютого 2024 року не пройшли реєстрацію у Сервісі та не здійснили ідентифікацію шляхом встановлення юридичної особи.
3.3. Ідентифікація фізичної особи для надання кваліфікованої електронної довірчої послуги здійснюється за умови особистої присутності такої особи за паспортом громадянина України або за іншими документами, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи та оригінали інших документів що містять інформацію, яка вносяться до кваліфікованого сертифіката електронного підпису або іншим способом відповідно до статті 22 Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

4. Учасники Акції

4.1. Учасники Акції мають відповідати наступним вимогам:
4.1.1. Учасниками можуть бути лише юридичні особи, які підпорядковані Міністерству оборони України та/або є його структурними підрозділами, АТ «Укроборонпром» та його підрозділи, військові частини, Служби безпеки України та її підрозділи, Головне управління розвідки;
4.1.2. новозареєстровані клієнти, які не мають статус зареєстрованого учасника онлайн-сервісу Вчасно.КЕП зобов’язані зареєструватись у онлайн-сервісі Вчасно.КЕП та пройти ідентифікацію для отримання кваліфікованої електронної довірчої послуги.
4.2. Учасники під час участі в Акції зобов’язуються:
4.2.1. дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;
4.2.2. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;
4.2.3. не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в Акції;
4.2.4. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у цих Правилах.
4.3. Порушення будь-якої з умови та/або вимоги цих Правил, навіть за умови виконання всіх інших Правил, така особа втрачає право на отримання Доступу відповідно до п. 3.1 Правил.
4.4. Беручи участь в Акції, Учасник Акції тим самим підтверджує своє ознайомлення з цими Правилами та повну та безумовну згоду з ними, також надає згоду Організатору Акції на збір та обробку своїх персональних даних для цілей, зазначених в цих Правилах. Учасник Акції, що не погоджується з умовами цих Правил, втрачає право на участь у Акції та можливість права на отримання Доступу до Сервісу за акційною ціною.

5. Умови участі в Акції

5.1. Щоб взяти участь в Акції та мати можливість отримання Доступу до Сервісу, Учасник має протягом Періоду проведення Акції вчинити наступні дії:
зареєструватись, шляхом заповнення всіх розділів реєстраційної форми за посиланням https://vchasno.ua/auth/registration/register-user?source=kep. При цьому користувач набуває статус зареєстрованого учасника онлайн-сервісу Вчасно.КЕП після проходження всіх кроків реєстрації;
отримати кваліфіковану електронну довірчу послугу формування сертифіката електронного підпису чи печатки. Ідентифікація особи для надання такої послуги здійснюється виключно за умови особистої присутності такої особи за паспортом громадянина України або за іншими документами, що посвідчують особу, за яким здійснюється ідентифікація користувача або іншим способом відповідно до статті 22 Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» та надавши засвідчену копію документів, що підтверджують належність уповноваженого представника до юридичної особи та його повноваження (посвідчення, сертифікат, наказ про призначення, свідоцтво тощо) .
5.2. До участі в Акції НЕ допускаються Учасники, що не відповідають умовам цих Правил, а також учасники, які під час реєстрації або заповнення реєстраційної форми для отримання електронної довірчої послуги вказали неповні або недостовірні відомості.

6. Переваги Акції та їх порядок отримання

6.1. Перевагами Акції є можливість отримання Доступу до Сервісу кваліфікованих електронних довірчих послуг та послуги для формування кваліфікованого електронного підпису чи печатки на умовах пакету «Старт», які розміщені за посиланням https://cap.vchasno.com.ua/tariffs/, за акційною ціною 12,00 грн. (дванадцять гривень 00 копійок) з ПДВ строком дії на 1 (один) рік.
6.2. Право на участь у отриманні Доступу мають ті Учасники, котрі виконали умови Правил відповідно до розділу 5 цих Правил.
6.3. Акційні послуги протягом акційного періоду в Сервісі не можуть бути використані на території України, що визнана як тимчасово окупована та територій, на яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють своїх повноважень через збройну агресію російської федерації проти України.
6.4. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Учасником Доступу протягом періоду проведення Акції.
6.5. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Учасника можливості отримати Доступ.
6.6. Повернення та обмін отриманого Доступу на грошові кошти не відбувається.
6.7. Передача та використання Доступу до Сервісу іншим користувачам Сервісу Вчасно.КЕП або будь-яким іншим третім особам забороняється.

7. Додаткові умови

7.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється шляхом розміщення Правил на офіційному веб-сайті Сервісу — https://cap.vchasno.ua
7.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими Правилами, вирішення таких питань Організатор Акції залишає за собою. Таке рішення Організатора Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.
7.3. Надавач не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, відключення електроенергії або доступу до Інтернет, збоїв в роботі обладнання, блокади, суттєвих змін у законодавстві, інших непідвладних контролю з боку Організатора обставин.
7.4. Терміни, що використовуються у цих Правилах, застосовуються у значенні, наведеному в оферті Сервісу за посиланням — https://cap.vchasno.com.ua/publichnyj-dogovir-oferta/ та відносяться виключно до Акції, що проводиться в рамках цих Правил.
7.5. Усі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються у відповідності до чинного законодавства України.

Часті питання

Чи можна отримати ключ дистанційно?

Згідно з Законом України від 05.10.2017 №215-VII ст. 22, для того, щоб подати реєстраційну заяву на отримання електронних ключів, особиста присутність заявника є обов'язковою. Якщо у вас уже є КЕП чи Дія.Підпис, то елетронний підпис\печатку можна отримати дистанційно.

Які документи потрібні для реєстрації юридичної особи?

- Копія паспорта 1-2 сторінки (3-6 при наявності відміток) або ID-картка (передня сторона)
- ІПН або ID-картка (зворотній бік)
- Копія виписки з ЄДР або витягу з ЄДР (не обов'язково)
- Копії документів про призначення на посаду кожної особи, на підпис якої отримується сертифікат (наприклад, протокол засідання Загальних зборів, наказ про призначення, витяг з наказу чи протоколу, контракт та інші)
- Копія паспорта, яка має бути підписана заявником: «згідно з оригіналом», прізвище та ініціали, дата, підпис
- Заявка, яка має бути підписана заявником та керівником організації (реєстраційна картка для юридичної особи).

В якому вигляді може зберігатися КЕП?

Електронний ключ КЕП може зберігатися як на носіях з низьким рівнем захисту (жорстких дисках комп’ютерів, USB-флешках тощо), так і на захищених (токенах). Токен — це спеціалізований флеш-накопичувач, призначений для безпечного використання КЕП.

Хмарний КЕП — удосконалена альтернатива файловим ключам та токенам. Особистий ключ зберігається в захищеному хмарному сховищі на сервері надавача довірчих послуг.

Які документи потрібні для реєстрації фізичної особи?

Лише копії паспорта та ІПН (або ID-картка), які будуть підписані заявником «згідно з оригіналом», ПІБ, дата, підпис. Також ці документи можна додати через Дія.Шерінг.

Як мені побачити заявки моїх співробітників?

Підключити права "Адміністратор компанії".
За деталями звертайтеся до нашої служби турботи:
+38 050 416 5 333
+38 063 460 5 333
+38 044 392 03 00

Зв'яжіться з відділом продажів

Наша команда з радістю допоможе знайти рішення саме для вашої компанії та підібрати оптимальний тариф.

Зв'яжіться з нашою підтримкою

Наші менеджери завжди раді допомогти з питань роботи сервісу, реєстрації та технічних налаштувань – звертайтеся!